KONTAKT

Materské centrum MAMI - OÁZA
Kláštor u bratov Tešiteľov
(vchod z Mojmírovej ulice)
Hviezdoslavova 77
953 01 ZLATÉ MORAVCE
IČO: 36 11 38 75
Tel. čísla: 0902 092 905, 0903 438 930

NOVÝ E-MAIL: mamioazazm@gmail.com

facebook200.png, 13kB

MC MAMI - OÁZA

° PONÚKAME
° POZÝVAME VÁS
° FOTOGALÉRIA
° PROJEKTY
° AKADÉMIA PRAKTICKÉHO
  RODIČOVSTVA

° 2 % Z DANE

logo-apr.jpg, 10kB
www.akademiarodicovstva.sk

kamsdetmi.jpg, 13kB

Program: Program celoživotného vzdelávania

Podprogram: Grundtvig

Typ akcie: Partnerstvá

Akcia : GRUNDTVIG Učiace sa partnerstvá

Názov projektu: "Materské centrá vyvíjajú podporné štruktúry pre aktívne zapojenie dobrovoľníkov"

Program celoživotného vzdělávania    saaic_logo.jpg, 8,1kB

V partnerstve "Materské centrá vyvíjajú podporné štruktúry pre aktívne zapojenie dobrovoľníkov" spojilo sily dvanásť partnerov z desiatich krajín (Nemecko, Holandsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Rakúsko, Turecko a Taliansko). Napriek kultúrnym odlišnostiam, rozdielom vo veľkosti, ekonomickej vyspelosti a geografickej vzdialenosti, jednu vec máme spoločnú: sme skupiny rodičov, ktorí vytvárajú priestor, kde sa rodičia a deti môžu stretávať a vzájomne sa učiť. Snažíme sa o vytváranie komunít, ktoré sa starajú o všetkých, rešpektujú odlišnosti a kde sú všetci povzbudzovaní, aby objavili svoje kompetencie a dary a prispievali tak k ďalšiemu posilňovaniu skupiny.

Naše skupiny stoja na čase, láske a energii dobrovoľníkov, čo určite nie je jednoduché. Je náročné vytvoriť ozajstné štruktúry, ktoré prinesú spravodlivosť do prirodzeného charakteru nášho hnutia a zároveň budú praktické a efektívne v dennodennom používaní. Počas tohto projektu sme odhalili tieto ťažkosti a umožnili sme tak ostatným, aby sa z nich poučili. Ako hnutie sme spolu vyrástli, vymenili sme si informácie a veľa sa jeden od druhého naučili.

Začali sme veľkým stretnutím, kde všetci partneri naformulovali oblasti, v ktorých potrebujú podporu od partnerov. Počas dvoch rokov každý z partnerov zrealizoval program výmen, ktorý bol v súlade s ich vzdelávacími potrebami. Okrem úvodného stretnutia vo viacgeneračnom dome v Štutgarte, sa všetci dvanásti partneri stretli na záverečnej konferencii v Prahe a uprostred projektu (jún 2012). Počas tohto 8-dňového workshopu v Holandsku sme si prehĺbili naše poznatky v procese podpory vedenia (Leadership Support Process). Táto pracovná metóda je zvlášť vhodná na fungovanie nášho typu centier a projekt Grundtvig sme využili na rozšírenie tohto know-how ďalej do našich sietí.

Ciele partnerstva:

  1. Posilnenie vedomostí, zručností a kapacít aktivistiek materských centier v oblasti vedenia a riešenia konfliktov.
  2. Poskytnutie príležitostí partnerom na výmenu nápadov a praxí v oblasti organizovania materských centier a sietí.
  3. Poskytnutie konkrétnej podpory, rád a koučovania v oblastiach, definovaných partnermi.
  4. Kombinovanie učenia s posilnením a sieťovaním: posilnenie európskej spolupráce medzi materskými centrami.

S partnermi z východu i západu sme vytvorili veľmi pekné a vyvážené partnerstvo. Všetky mobility boli zamerané na získanie znalostí, ktoré v domácom prostredí neboli dostupné a v mnohých prípadoch si vyžadovali dlhé cesty, ktoré by bez partnerstva bolo len ťažké uskutočniť. Už dlhú dobu sme boli spolu v kontakte, ale až spoločný projekt nám umožnil osobné stretnutia, vzájomné učenie a tak i posilnenie väzieb medzi nami. Bohaté možnosti na učenie poskytovali kultúrne rozdiely medzi partnerskými krajinami. Materské centrá (najmä v Nemecku) sú často spoločenstvami rôznych kultúr a národností na lokálnej úrovni a zároveň príkladom medzikultúrnej spolupráce a integrácie. Je veľmi inšpirujúce učiť sa na miestach v iných krajinách , ktoré čelia podobným problémom, ako napríklad získanie akceptácie a uznania. Veľa skupín je vo svojom vlastnom prostredí- na rôznom stupni - marginalizovaných. Často nás považujú za "ženy, popíjajúce kávu" a neberú nás vážne, alebo dokonca vylučujú z možností rozhodovať o veciach, ktoré sú pre nás dôležité.

Stretávaním sa skupín v podobných situáciách (alebo aj horších) v iných krajinách budujeme európsku sieť grassroots žien. Výmena skúseností s inými skupinami nie vždy dokáže problémy vyriešiť, v každom prípade inšpiruje a prispieva k vytváraniu nových nápadov. Väzby na podobné skupiny v iných európskych krajinách nám v tomto jednoznačne pomáhajú.

V krajinách ako je napríklad Poľsko, Maďarsko, alebo Turecko, kde sú materské centrá relatívne nové, aktivistky závisia od know-how tých, ktorí majú viac skúseností, ako napríklad Česko, alebo Nemecko. V prípade budovania materských centier (sietí) vedomosti nie sú dostupné na domácej pôde. Ale aj pre krajiny, kde materské centrá fungujú už desaťročia, ako napríklad Rakúsko, je prospešné reflektovať otázky udržania organizácií s nízkymi zdrojmi spolu s podobnými skupinami zo zahraničia.

Naše materské centrum MAMI – OÁZA zastupovalo slovenskú sieť MC. Počas projektu sme sa zúčastnili okrem spoločných stretnutí všetkých partnerov (Štutgart, Schoorl a Praha), aj výmenných návštev v Poľsku, Bulharsku a Maďarsku. Naše MC navštívili ženy z poľských MC. Všetky výmenné cesty boli pre nás obohatením, získali sme nové inšpirácie pre aktivity a rodinné podujatia v našom MC, pre vybavenosť a usporiadanie priestoru, načerpali skúsenosti, ako v iných krajinách motivujú dobrovoľníkov, ako spolupracujú so samosprávou. Najväčším prínosom z našej strany pre ostaných partnerov, boli hlavne naše bohaté skúsenosti s fungovaním slovenskej siete MC. V rámci projektu sme spracovali prezentáciu, ktorá slúžila ako príklad dobrej, ale aj zlej praxe z vývoja v slovenskej sieti. Spracovali sme odporúčania pre partnerov na základe našich skúseností, čomu a ako sa vyhnúť, na čom stavať a ako sa pokúsiť nielen vytvoriť, ale aj udržať stabilnú sieť materských centier.

Katarína Žarnovičanová

Tu si môžete prečítať o jednotlivých návštevách zo správ očami účastníčok:

  1. Stutgart: Katarína Žarnovičanová, Elena Bakošová
  2. Bulharsko: Daniela Konečná, Katarína Žarnovičanová
  3. Holandsko: Soňa Košíková, Katarína Žarnovičanová
  4. Poľsko: Katarína Žarnovičanová, Zuzana Macurová
  5. Maďarsko: Zuzana Macurová, Gabriela Šabová, Daniela Konečná, Katarína Žarnovičanová
  6. Praha: Daniela Konečná, Katarína Žarnovičanová, Elena Bakošová

Fotografie zo zahraničných návštev