KONTAKT

Materské centrum MAMI - OÁZA
Kláštor u bratov Tešiteľov
(vchod z Mojmírovej ulice)
Hviezdoslavova 77
953 01 ZLATÉ MORAVCE
IČO: 36 11 38 75
Tel. čísla: 0902 092 905, 0903 438 930

NOVÝ E-MAIL: mamioazazm@gmail.com

facebook200.png, 13kB

MC MAMI - OÁZA

° PONÚKAME
° POZÝVAME VÁS
° FOTOGALÉRIA
° PROJEKTY
° AKADÉMIA PRAKTICKÉHO
  RODIČOVSTVA

° 2 % Z DANE

logo-apr.jpg, 10kB
www.akademiarodicovstva.sk

kamsdetmi.jpg, 13kB

logo-apr.jpg, 10kB

Akadémia praktického rodičovstva (APR)


Milujúci amatéri, ktorí chcú vedieť viac

Chcete šoférovať - no bez vodičského preukazu to nepôjde. Chcete prácu – pýtajú od vás nejaké tie vysvedčenia. Ešte aj na chytanie rýb potrebujete preukaz. Zato, keď vám v pôrodnici vložia do rúk čerstvé bábätko, nikto neotravuje: „Vážená mamička, milý otecko, predložte osvedčenie o tom, že ste schopní vychovať z tohto dieťatka slušného človeka.“ Vďaka Bohu. Veď čosi si pamätáme, niečo odkukáme, zapojíme sedliacky rozum, okoreníme štipkou odborných rád. A možno si opakujeme vetu: „Hlavne to nebudem robiť ako to robili naši“. Lenže potom dieťatko podrastie, podrastú mu rúčky, nôžky a občas aj rožky :). Zrazu potrebujeme radu. Nastáva čas veľkých otázok. Trestať, či nie? Biť či nebiť? Uši nám trhá od prvých neslušných slov z nevinných ústočiek. Ignorovať? Zasiahnuť? Pomoc! Moje dieťa bije deti na ihrisku...

Sme rodičia. Milujúci amatéri, ktorí sú občas zmätení, dostávajú protichodné rady a občas nevedia, ako ďalej. Ako chceme vychovávať naše deti? Rodičia z materských centier a ich nadšenci sa rozhodli naštartovať nový rodičovský vek priateľský k deťom. A to celkom konkrétne. V 29 materských centrách po celom Slovensku – a naše MC Mami - oáza k nim patrí, sa už tretí rok diskutuje na horúce rodičovské témy. Diskusné kluby sú otvorené pre každého, kto sa chce stať lepším, pripravenejším rodičom. Neučíme sa z kníh, ale z vlastných skúseností, veľa počúvame a svoj pohľad na vec prezentuje vždy aj odborník z oblasti výchovy, či psychológie. Mamou myšlienky Akadémií praktického rodičovstva je Eva Fiedlerová z Popradu, zakladateľka prvého MC na Slovensku: „Akadémie praktického rodičovstva pre mňa znamenajú zlatú strednú cestu k odpovediam na moje otázky matky i človeka ako takého. Rada ľudí počúvam, rada s nimi diskutujem, rada ich „spájam" a spoločne pracujem na projektoch, ktoré prekračujú náš tieň.“ A takým akadémie bez pochyby sú.

Na webovej stránke APR si ma získala ešte jedna myšlienka: „Chcem to uľahčiť deťom aj sebe, aby sme si rýchlo porozumeli, prijali navzájom svoje svety a aby sme mohli žiť - jednoducho, spolu, spokojne, radi“ (Mgr. Silvia Sorgerová). Ak to tak chcete aj vy, už neváhajte a príďte medzi nás.

Doteraz sme sa už spoločne prelúskali témami:
Odmeny a tresty vo výchove detí; Spory medzi súrodencami; Poslušnosť alebo slobodná vôľa; Vnímanie sveta a rodiny; Máme právo na negatívne emócie - nesprávne je riadiť sa nimi; Robiť chyby je dobré – na čo slúži kritika; Mamička mi zakázala, ocko možno dovolí; Môj partner nesúhlasí s mojimi výchovnými metódami. Ako reagovať; Kedy moje dieťa klame a kedy si len vymýšla?

Soňa Košíková

vyzva-apr-2010.jpg, 75kB

Informácie o kurze


CIEĽ
 • rozvíjať rodičovské zručnosti pre riešenie každodenných výchovných situácií

PREVENTÍVNY CHARAKTER
 • prispieť k posilneniu sebadôvery rodičov v ich úlohe rodiča
 • posilniť vzťah medzi rodičom a dieťaťom
 • pomáhať predchádzaniu nežiadúcich výchovných situácií, ktoré môžu viesť až k patologickým následkom

ROZSAH
 • 30 vyučovacích hodín
 • 7 tém
 • 8 stretnutí
 • Raz týždenne v rozložení na cca 10-12 týždňov

TÉMY STRETNUTÍ
 • výchovné štýly
 • negatívne emócie vo výchove
 • spory medzi súrodencami
 • tresty vo výchove
 • hranice vo výchove
 • boj o moc alebo pozornosť za každú cenu
 • odmeňovanie a povzbudzovanie detí

PROFIL ABSOLVENTA
 • nadobudne praktické skúsenosti v oblasti výchovných techník
 • sebapoznanie, sebareflexia a osobnostný rast
 • obohatenie každodennej rodičovskej praxe
 • záverečná skúška ☺
 • osvedčenie o absolvovaní kurzu

AKREDITÁCIA NA MŠ SR – 9 MC na Slovensku

METODIKA
 • zdieľanie v skupine formou facilitovanej diskusie
 • zážitkové aktivity zamerané na poznávanie seba, sebareflexiu a rozvoj osobnosti
 • praktické cvičenia, nácvik zručností, hranie rolí

GARANTI
 • Prof. PhDr. Ivan Štúr, CSc. – detský psychológ s dlhoročnou praxou v oblasti poradenstva a vzdelávania v psychológii
 • Mgr. Lenka Sokolová, PhD – VŠ pedagóg so zameraním na vývinovú psychológiu, metodiku a didaktiku vzdelávania v psychológii

LEKTORKA – Ing. Katarína Žarnovičanová - zakladateľka MC, facilitátorka diskusií, trénerka vzdelávacích aktivít pre MC

CENA – 40 € / 8 stretnutí (5 € na jedno trojhodinové stretnutie)

CIEĽOVÁ SKUPINA
 • primárna: rodičia detí vo veku od 0 do 6 rokov
 • sekundárna: rodičia školákov a dospievajúcich

slsp_cyan.jpg, 22kB
Generálny partner projektu
Ďakujeme.